MATERSKÁ ŠKOLA KVAČANY

Vítame Vás na stránke našej materskej školy.

 

Predprimárne vzdelávanie je základom pre 

ďalší osobnostný rast a rozvoj dieťaťa.

 

OZNAM

Materská škola bude počas letných prázdnin

od 16. 7. – 31. 8. 2018 ZATVORENÁ z dôvodu sanitácie priestorov a čerpania dovoleniek.

Prevádzka začne 3. 9. 2018.

 

Ďakujeme za príjemne prežitý školský rok a prajeme pekné prázdniny.