MATERSKÁ ŠKOLA KVAČANY

Vítame Vás na stránke našej materskej školy.

 

Predprimárne vzdelávanie je základom pre 

ďalší osobnostný rast a rozvoj dieťaťa.

 

Materská škola bude počas letných prázdnin 

od 15.7. – 30.8.2019 zatvorená z dôvodu 

sanitácie priestorov a čerpania dovoleniek.

Prevádzka začne 2. septembra 2019.