1. TRIEDA - MOTÝLIKY

 
p. učiteľka: Mgr. Andrea BALÁŽOVÁ
p. učiteľka:  Bc.  Soňa TKÁČOVÁ
 
 
1. Rojček Šimon
2. Juráň Branko
3. Galica Dominik
4. Balážová Sára
5. Fitt Sebastián
6. Florek Oliver
7. Urban Juraj
8. Račko Juraj
9. Maďarec Matej
10.Oriešková Linda
11.Fitt Marián
12. Bugan Gabriel
13. Ambruž Samuel