1. TRIEDA - MOTÝLIKY

 
p. učiteľka: Mgr. Andrea BALÁŽOVÁ
p. učiteľka:  Bc.  Soňa TKÁČOVÁ
 
 
1. Tkáčová Eliška
2. Oriešková Dianka
3. Piatka Samuel
4. Hladiš Juraj
5. Rojček Šimon
6. Juráň Branko
7. Galica Dominik
8. Balážová Sára
9. Fitt Sebastián
10. Florek Oliver
11. Urban Juraj
12. Račko Juraj
13. Maďarec Matej
14. Oriešková Linda