MATERSKÁ ŠKOLA KVAČANY

Vítame Vás na stránke našej materskej školy.

 

Predprimárne vzdelávanie je základom pre 

ďalší osobnostný rast a rozvoj dieťaťa.

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Rozlúčka a čarovná noc