Školský rok 2020/21

Naši najmenší na začiatku šk. roka

Brigáda - interaktívne tabule "Ďakujeme"

Vianočný čas v škôlke

Pečieme medovníky