Sokoliari

Múzeum SMOPaJ

Pečieme medovníčky

Mikuláš v škôlke

Beseda so spisovateľkou H. Ďurišovou "Riekanky o číslach""

Sférické kino

Galéria K. Sokola"Izmy a izby"

Návšteva galérie ILUSIA

Návšteva Knižnice G. F. Belopotockého

MDD v Handy Dandy

Výlet Dinopark Terchová

Rozlúčka predškolákov a čarovná noc