MATERSKÁ ŠKOLA KVAČANY

Vítame Vás na stránke našej materskej školy.

 

Predprimárne vzdelávanie je základom pre 

ďalší osobnostný rast a rozvoj dieťaťa.

 

Oznamujeme rodičom, že Materská škola bude počas vianočných prázdnin 

zatvorená od 25. 12. 2017 do 5. 1. 2018 z dôvodu čerpania dovoleniek.

   MŠ bude opäť v prevádzke od 8. 1. 2018 /pondelok/.

 

V školskom roku 2017/18 sa podľa dodatku č. 4 k VZN Obce Kvačany

 č. 3/2013

o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov 

v školách a školských zariadeniach, 

ktorých zriaďovateľom je obec Kvačany 

zvyšuje príspevok na stravné pre deti v Materskej škole na 1,49 €/1 deň.

/Dodatok je umiestnený v priečinku DOKUMENTY.