MATERSKÁ ŠKOLA KVAČANY

Vítame Vás na stránke našej materskej školy.

 

Predprimárne vzdelávanie je základom pre 

ďalší osobnostný rast a rozvoj dieťaťa.

 

 

Materská škola bude počas jesenných prázdnin od 30.10 - 1. 11. 2017 ZATVORENÁ 

z dôvodu nízkeho počtu zapísaných detí. 

Prevádzka MŠ začne 2. 11. 2017.

 

 

V školskom roku 2017/18 sa podľa dodatku č. 4 k VZN Obce Kvačany

 č. 3/2013

o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov 

v školách a školských zariadeniach, 

ktorých zriaďovateľom je obec Kvačany 

zvyšuje príspevok na stravné pre deti v Materskej škole na 1,49 €/1 deň.

/Dodatok je umiestnený v priečinku DOKUMENTY.